Kézfertőtlenítő gél, 500 ml, pumpás, kompakt, 75% alcohol

Raktárkészlet: VAN
Kézfertőtlenítő gél, 500 ml, pumpás, kompakt, 75% alcohol

KÉZFERTŐTLENÍTŐ GÉL 500ml

CSAK KÜLSŐ HASZNÁLATRA – VÍZ HASZNÁLATA NÉLKÜL, 75% ALCOHOL felett

1 990 Ft
Kedvencekhez
Ajánlom
Nyomtat
Összehasonlítás
Kérdés a termékről
Részletek
Vélemények
Részletek

KÉZFERTŐTLENÍTŐ GÉL

CSAK KÜLSŐ HASZNÁLATRA – VÍZ HASZNÁLATA NÉLKÜL

HASZNÁLATI UTASÍTÁS: Vegyen egy körömnyi méretű cseppet a tenyerébe, könnyen dörzsölje át a kezét, amíg meg nem szárad. Ne öblítse le.

 

Víz nélkül használható kézfertőtlenítő gél.
Nemcsak a jól ismert baktériumokkal, de a gombákkal és vírusokkal szemben is védelmet nyújt, ezáltal hatékonyan csökkenti a fertőzéses megbetegedések kialakulásának kockázatát.
Kifejezetten ajánlott és kényelmes, ha nincs lehetőség szappannal és vízzel kezet mosni.

FIGYELMEZTETÉSEK: Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz. Tartsa távol hőtől, szikrától, nyílt lángtól, forró felületektől és egyéb gyújtóforrásoktól. Ne dohányozzon a közelében. Tartsa távol gyermekektől. Kerülje a szemmel való érintkezést.

VESZÉLYESSÉGI OSZTÁLYOZÁS ÉS JELÖLÉSEK

Figyelmeztető mondatok:

Η225      Tűzveszélyes folyadék és gőz.

Η319      Súlyos szemirritációt okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:

P101       Ha orvosi tanácsra van szüksége, tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.

P102       Gyermekektől elzárva tartandó.

P210       Hőtől / szikrától / nyílt lángtól / forró felületektől tartsa távol. Tilos a dohányzás.

P305 + P351 + P338           SZEMBE KERÜLÉS esetén: Óvatosan öblítse ki vízzel néhány percig. Távolítsa el a kontaktlencséjét, ha van és könnyen kivehető. Folytassa az öblítést.

P337 + P313         Ha a szemirritáció továbbra is fennáll: Forduljon orvoshoz.

Egyéb figyelmeztetések:

A rendelkezésre álló adatok alapján a termék nem tartalmaz PBT-t vagy vPvB-t 0,1%-ot meghaladó arányban.

ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

SZEMBE KERÜLÉS: Távolítsa el a kontaktlencsét, ha van. Azonnal öblítse ki bő vízzel legalább 15 percig, teljesen nyitva tartva a szemhéjakat. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon orvoshoz. Ez esetben tartsa magánál a termék edényét vagy címkéjét.

BŐRRE JUTÁS: Egészséges bőrön biztonságos. A tenyéren és a csuklón kívüli bőrrel való érintkezés esetén bő vízzel kell öblíteni a területet. Irritáció esetén orvoshoz kell fordulni.

BELÉGZÉS: Szabad levegőre kell jutni. Légzési nehézségek esetén azonnal orvoshoz kell fordulni.

LENYELÉS: Forduljon orvoshoz. Csak orvosi utasítás esetén szabad hánytatni. Eszméletlen személynek soha ne adjon semmit szájon át, hacsak orvos nem engedélyezi.

Az ártalmatlanítást engedélyezett hulladékkezelő cégnél kell végrehajtani, az országos és helyi előírások betartásával.

A hulladékszállításra ADR korlátozások vonatkozhatnak.

Környezetvédelem/ökotoxikológia: A termék nem juthat be a csatornarendszerbe, és nem érintkezhet felszíni vagy talajvízzel.

 

Szennyezés-mentesítés: Nagy mennyiségben kiszivárgott vagy kiömlött anyagot inert nedvszívó anyaggal (homok, föld) fel kell itatni és zárt, címkével ellátott edényben össze kell gyűjteni, a szennyezett anyagot az előírásnak megfelelően kell ártalmatlanítani.

Tárolás és eltarthatóság: Csak az eredeti csomagolásban tárolandó. A tartályt lezárva, jól szellőző helyen, közvetlen napsugárzástól távol tárolja. Tartsa távol hőforrásoktól, nyílt lángtól, szikrától és más gyújtóforrástól. Gyermekektől elzárva tartandó.

 

AZ TARTALMA nem minősül orvostechnológiai eszköznek. Orvosi tanácsért kérje ki orvosa véleményét. 

Vélemények
Legyen Ön az első, aki véleményt ír!